Grundad av Sonja & Dag 2022.

Sidan är under uppbyggnad!

  • Du kan börja studera när du vill i lugn och ro på distans.
  • Metoden innehåller 6 initieringar.
  • Kursen har 6 veckors övningar.
  • Kursmateralet är i Pdf och skickas via mail.
  • Du kan heala dig själv och andra både fysiskt och på distans.
  • Du tar emot 6 initieringar med 3 dagars mellanrum för maximal utrensning i ditt energisystem inför ditt egenarbete.
  • Diplomering efter godkänd/avslutad kurs.
  • Genom diplomeringen är du behörig att initiera och lära ut till andra.

Pris: 2800 kr

OM Ärkeänglar
De mest ”kända” Ärkeänglarna är - Jeremiel, Raquel, Raziel, Chamuel, Gabriel, Mikael, Zadkiel, Jophiel, Haniel, Rafael, Azrael, Sandalphon, Metatron, Uriel.
Det sägs i gamla skrifter att det lär finnas minst 92 Ärkeänglar.

Ärkeänglarna står för olika egenskaper som de tjänar och bistår oss människor med när vi behöver. Änglar kan man alltid kontakta för att be om deras hjälp och assistans när det är ett behov - vilket ibland kan vara väldigt många. Det primära är att vi måste be dem om hjälp och assistans eftersom de inte kan bryta vår fria vilja. Endast när det är i prioritet och i linje med vår livsplan kan de utföra assisterande och beskydd.

Några exempel på vad de kan vara behjälpliga med.
De kan hjälpa oss med motivation till att bli inspirerade eller känna frid. De ger oss vägledning och förståelse, hjälper till när vi blir orättvist behandlade. De hjälper oss med relationer, kärlek, kommunikation, inlärning, författande, arbete och vänner. När vi känner rädslor, förlust och sorg. De ger healing och beskydd. Hjälper oss att kunna förlåta och släppa ilska, hat och fördömande. De hjälper oss med rensning och att klippa band. Ger oss styrka och mod att komma vidare och se möjligheterna.

  All text och material tillhör Lindlöf's Akademi och är skyddat av Copyrightlagen ©

Ärkeänglarnas Healing, healing ärkeängel, healingkurs, healing kurs distans, andlig personlig utveckling, distanskurs ärkeänglar, healingmetod kurs,  healing kurs