Maria Magdalenas Healing - Gudinnan Maria Magdalena

Kanaliserad 2007 - 2018 av Sonja & Dag Lindlöf. 

Söker du efter ett värdefullt sätt för att utvecklas andligt och personligt? Önskar du balansera upp din feminina energi inom dig, gäller även män eftersom vi har både maskulin och feminin energi. Då kan det vara just denna distanskurs som du letar efter. Det primära ljuset och energin i denna metod är det moderliga vita ljuset och den feminina (magnetiska) energin. Sananda är ett stöd i grunden med den (elektriska) maskulina energin och lyfter den moderliga feminina energin. Läs vidare för att få en djupare förståelse för vad du får ut av denna fantastiska kurs. Gudinnekurs.
 

  • Ingen förkunskap behövs.
  • Du läser på distans hemma i lugn och ro.
  • Healingkursen är på 4 veckor.
  • Kursmanual mottages via mail.
  • Du kan hela dig själv och andra både fysiskt och på distans.
  • Du får 3 initieringar med en veckas mellanrum för maximal utrensning i ditt energisystem.
  • Diplomering efter godkänd/avslutad kurs.
  • Genom diplomeringen är du behörig att initiera och lära ut till andra.

Pris 2300kr

Maria Magdalena
Gudinnans energi representeras/förmedlas av Den uppstigna Mästaren och Gudinnan Maria Magdalena, hon blir som ett ”filter” emellan den Gudomliga Moderns energi och människan. Detta är nödvändigt eftersom vi inte kan ta emot den högfrekventa energin i sin fulla kraft.

En allomfattande healingmetod med inriktning på "livet" och självkärleken. Den blir en hjälp i uppstigningen och upplysningens tid att gå in i den femte dimensionen och högre.

Treenigheten
Den trefärgade flamman tillsammans med vitt rent ljus som står för Moderflamman.
I våra hjärtans hemliga kammare finns Guds Flamman. Denna Flamma är essensen av Gud och verkar i våra fysiska kroppar. Den kallas för Trefaldiga Flamman av de uppstigna Mästarna och kan endast ses vid högre frekvenser. Den Trefaldiga Flamman upprätthåller våra fysiska liv och är en helig treenighet av kärlek, visdom och kraft som placeras i våra hjärtan vid vår födsel och dras tillbaka när vi dör.
”Trefaldig" innebär att det finns tre Flammor som stiger från en liten sfär av det vita ljuset av Moderflamman. Det vita ljuset (sfären) från modern reser sig, föder och upprätthåller fadern, (blå) sonen, (gul) och den helige ande (rosa). Det är meningen att vi ska balansera, expandera, accelerera och sammanlänka Flammorna för att bemästra dessa.


Moderliga Vita Ljusets Flamma
Den vita flamman har krymp inom oss under eoner av tid när människan sänkt sig i frekvens, men nu är det meningen att vi ska ta kommandot och höja vår frekvens igen till ursprunget. Det är den Moderliga vita ljusets Flamma som denna healingmetod innehåller och utgår ifrån, som kommer hjälpa människor att balansera, expandera, accelerera, och sammanlänka den trefaldiga flamman inom sig varaktigt. Det är meningen att den feminina energin nu ska ta plats på jorden eftersom den har fått stå tillbaka i eoner när den maskulina energin verkat.

Gudinnans Vita Flamma arbetar med oss
Gudinnans Vita Flamma går ut på att vi ska arbeta med den under en längre tid när vi blivit initierade. Vi ska vara medvetna om att det är en process vi går in i som arbetar inom oss över tid. Den feminina energin och delen i oss ska finna sig tillrätta inom oss och balanseras.


Den Gudomliga feminina moderliga energin.
Eftersom den maskulina energin har dominerat mycket länge på jorden, är nu tiden inne för att den moderliga, mjuka, feminina omhändertagande energin kommer ner till oss för att balansera allt på vår jord. Den maskulina energin måste självklart finnas för att balans ska uppstå, där understöder Sananda med sin maskulina energi, men fokus ska vara på den feminina, vilket är viktigt i vår tid. Den gudomliga, feminina, moderliga energin är till för alla, och vi ska fokusera på den feminina genom denna kurs.

Energikoder
Energikoder i Gudinnans Vita Flamma gör att en utveckling sker på djupet även på ett undermedvetet plan. Man kan se det som ett frö som växer och gror i eleven. De kanaliserade orden/texten i manualen och energin i metoden innehåller energikoder.

Välkommen!

All text och material tillhör Lindlöf's Akademi och är skyddat av Copyrightlagen ©

Till startsidan

Gudinnans Vita Flamma - maria magdalena, healingkurs, healingutbildning, Gudinnans Healing, Maria Magdalenas healing, maria magdalenas, Gudinne healing, gudinnekurs, distanskurs,  Maria Magdalena - Gudinnans Vita Flamma, gudomliga modern,  reiki