Konkurrens inom den andliga branschen...?

Finns det konkurrens bland alla de människor som arbetar inom andlig och personlig utveckling etc?

För den som tror på att så är fallet så finns den självklart eftersom vi skapar med vår egen övertygelse och vår verklighet som vi håller, den sanningen sänder vi ut till universum,  som då speglas från det yttre tillbaks till oss och blir då resultatet av skapandet - det blir vad vi får uppleva fram till när vi ändrar inställning och kan se en annan sanning.

Vi får alltid det vi ber om enligt universums lagar – det vi lägger fokus på får vi uppleva mer av. Tror vi på att alla andra som är i samma bransh tar ifrån oss kunder genom konkurrens så ser den verkligheten ut så för var och en, eftersom man tror på just den ”sanningen”.

Vi anser att det inte finns någon konkurrens eftersom individen själv är sin egen största och kraftfullaste marknadsföring genom egen person - eller blir till sin egen "största fiende" - eftersom attraktionslagen fungerar på det sättet och alltid fungerar i alla lägen - alltid! Det man sänder ut får man alltså fler upplevelser av.

Överflöd finns för alla när vi förstår hur vi skapar och det är varje individs uppgift att ta reda på den kunskapen genom att se inåt i sig själv och ta hand om vad som finns där som blockerar flödet och föreställningen om brist - det är helt och hållet programmerad energi.

Vi drar alltså till oss de kunder som medvetet och energimässigt ligger på ungefär samma nivå och som då matchar oss – ”lika dras till lika”.

Detta gäller självklart alla branscher - inte enbart inom andligheten.

Av Sonja Lindlöf 2019