Sonjas tjänster

Hej och välkommen!

Balansering och återkoppling av energisystemet vid ångest PTSD etc.

Fast pris 1000 kr den första sessionen - Inledande Telefonsamtal ingår.
540 kr vid varje efterföljande sessioner.

 
Energisystemet kan vara blockerat eller avstängt.
När du lider av PTSD, stress, oro, ångest och panikliknande symtom som inte avtar så kan denna metod hjälpa till. Även malande negativa tankar utgör ett gift i kroppen och kan också blockera vårt normala tillstånd.

De flesta känner till fenomenet "fly eller fäkta" som en uråldrig instinkt. Kortisol och adrenalin frigörs normalt i kroppen så att vi får styrka (kundalinikraften) till att överleva vid ett hot. I det moderna samhället i dag behövs den inte och därför kan vi inte hantera en chock eller ett trauma på samma sätt som vi kunnat tidigare. I djurvärlden finns denna reaktion kvar annars skulle djuren inte kunna hantera de överlevnadshot som uppstår ständigt.

Eftersom det oftast finns ett undermedvetet motstånd så kan upprepade behandlingar behövas om stressen är svår och blandad med ångest/panikattacker. Minnet av den traumatiska händelsen finns kvar i det undermedvetna och triggas upp till höga stressnivåer, vilket påverkar kroppen negativt på flera sätt och kan även leda till utbrändhet.
Välkommen!
 

Helande vägledningssamtal via telefon. Pris per timma -  700kr.

Samtalet leder till insikter som tar dig vidare i din inre utveckling. Har Du fastnat eller känner dig uppgiven i processen så kan detta samtal hjälpa dig att hitta ny kraft att gå vidare i livet med mer entusiasm för livsuppgiften.


Ett kortare samtal - Pris 350 kr.

För Dig som har frågor och känner oro över det som sker i världen just nu och vill veta vår åsikt om det som sker - alltså uppstigningen av jorden och mänskligheten från 3D till 5D - eller om du känner att Du helt enkelt behöver prata med någon som håller en andlig livssyn och få lite andra perspektiv som verktyg till det Du redan vet.


Vår Tvillingflammahealing. Fast Pris - 900 kr.

Utgår alltid utifrån vår inre kunskap och Högre Jaget
Det är ingen kanaliserad ”metod” utan helandet kommer genom oss och Högre Jaget och ytterst vårt "ÖverHögreJag" som är ett och samma för oss. Vi är Tvillingflammor och är likt Yin och Yang och kompletterar därför varandra och samarbetar genom våra specifika kunskaper.
Det är en transformationshealing som hjälper dig med sådant som Du behöver släppa för att stiga i frekvens och höja ditt medvetande - allt sker helt individuellt och utifrån det som Du är mogen att släppa. Räkna med att känslominnen kommer upp för bearbetning och transformation och utrensningar förekommer som med all annan healing.

Energierna kan upplevas som kraftfulla men även mycket mjuka och subtila och oavsett hur Du upplever sessionen så får man alltid det helande som är i prioritet just nu för dig att bli hjälpt med. Du fylls med ljus och kärleksfulla energier. Balanseras och jordas under hela processen och i avslutande skede.


Djurhealing. Fast Pris - 380kr.

Helandet sker på distans. Kontakta oss för tidsbeställning och uppge samtidigt vad ditt djur har för problematik. Vi ger individuell healing, men ger även healing till flockdjur. Ofta tillämpar vi vår Alpoda Healingmetod.

Lindlöf's Akademi - För utveckling och befrielse.
All kärlek Sonja & Dag