Silvervioletta Flamman
Healingkurs Violetta Flamman
Silvervioletta Flamman är grundad av John Armitage

Saint Germain
Mästeralkemist och Hierark för Vattumannens Tidsålder. Chohan på den Sjunde Strålen - Själens Säte.

Vi på Lindlöf's Akademi har lärt ut Silvervioletta Flamman till hundratals personer sedan 2006. Det är en fantastisk och utvecklande distanskurs. Flamman är ett utmärkt verktyg till din hjälp. Använd Flamman ofta så blir den allt starkare.

Den Violetta Flamman är ett högfrekvent andligt ljus som har används av andliga sökare i tusentals år. Det är verkligen en kraftfull och andligt renande metod. Den Violetta Flamman anses vara en av de största gåvor Gud har givit mänskligheten och gavs till oss genom mästaren för Vattumannens tidsålder Saint Germain. Violetta Flamman kallas även för nådens och förlåtelsens flamma och kommer till oss som "tröstaren" i svåra tider. Denna andliga “eld” renar och transformerar inte enbart effekten av det negativa, utan går till orsaken till problemet genom att transformera känslor och minnen i vårt undermedvetna.

Pris 800kr
  • Ingen förkunskap behövs.
  • Du läser på distans hemma i lugn och ro.
  • Silvervioletta Flamman kursen är på 2 veckor.
  • Kursmanual mottages via mail.
  • Du kan hela dig själv och andra både fysiskt och på distans.
  • Du får 1 initiering.
  • Diplomering efter godkänd/avslutad kurs.
  • Genom diplomeringen är du behörig att initiera och lära ut till andra.
Det Violetta Ljuset – varför är den Silvervioletta Flamman så effektiv?
I vår fysiska värld, när vitt ljus sänds genom en prisma uppstår ett spektrum av färger, där det Violetta och ultra- Violetta ljuset har den högsta frekvensen. På ett liknande sätt har det Violetta andliga ljuset från Guds hjärta den högsta förvandlande förmågan på hela människans varelse. Det berättas hur den Violetta Flamman går ner på molekylär och atomisk nivå för att befria oss från den negativa energi som ligger som en trög sirap i tomrummet mellan atomkärnan och elektronerna. De som regelbundet använder den Violetta Flamman i böner, meditationer och åkallan har upplevt hur positiva kvalitéer som frihet, förlåtelse, barmhärtighet, tolerans, rättfärdighet, hopp, glädje, diplomati och själsligt helande har förstärkts. Den Silvervioletta Flamman rengör och frigör oss från minnen av tidigare erfarenheter. Då höjer vi vår självkänsla och kan hjälpa oss själva att känna oss nöjda och lyckliga med oss själva.

Silver Violetta Flammans egenskaper:

Den Silver Violetta Flamman transformerar allting negativt som finns lagrat i våra andliga och fysiska kroppar. Det inkluderar allting som där du har negativa känslor kring dig själv till fysiska virus och åkommor av alla slag. Giftämnen som vi lagrat i kroppen och i fysiska organ kan den Silver Violetta Flamman transformera, samt emotionella karman och trauman. Vår närvaro och vårt förflutna lever alltid inom oss samtidigt. Det finns lagrat inom oss i den eteriska, mentala, emotionella och fysiska kroppen.


Välkommen!


All text och material tillhör Lindlöf's Akademi och är skyddat av Copyrightlagen ©

Till startsidan

Silvervioletta Flamman, Violetta Flamman, Healingkurs distans, Healingutbildning, Nådens Förlåtelsens Flamma, Healingmetod, Saint Germain, Violetta flamman, Distanskurs Healing, Transformera, silvervioletta flamman, silver violetta flamman, Andlig Eld, Healingkurs, högfrekvent ljus