Välkommen till Sonja och Dag

Längst ner hittar Du våra enskilda specifika tjänster
 Du finner även kontaktsidan här nedan

Våra Healingkurser på distans

Våra behandlingar och tjänster stödjer ett naturligt välbefinnande och läkning utifrån ett holistisk perspektiv och utgår inte från medicinska behandlingar och utesluter därmed inte medicinsk behandling. *Vid sjukdom bör man kontakta läkare i första hand. Behandlingarna vi erbjuder kan tas i samband med medicinska behandlingar. 

Sananda Healing

KristusFlamman
Den villkorslösa Kärleken, Kristallint ljus - Kristusljuset, Kristusflamman och den maskulina Kristusenergin kommer att spegla dig i ditt andliga & personliga arbete. Klicka här

Super 7 Healing Kristall

En healingkurs med fokus på andlig & personlig utveckling med 95 utvalda Ädelstenar & Kristallers eteriska energier. Klicka här


Meipharos Healing
7 Nycklar till ditt inre ljus

Meipharos intention är att ta fram insikter, healing och medvetenhet. Du helar med hela färgspektrat- därför blir den mycket starkt och djupgående. Meipharos Healing är i 4 steg. Klicka här

Alpoda Healing för djur & växter

Du kan lättare förstå alla djur och växters behov när du använder Alpoda. Alpoda har en egen frekvens som är helt anpassad till Moder Jords alla djur, träd, växter, stenar, devor, knytt och andra väsen. Ej människor. Det är därför den är så kraftfull. Klicka här

Anemon Healing

Från naturen - Guds Apotek
Anemon innehåller helande energier från alla tänkbara läkeväxter från hela spectrat av det gudomliga apotek som vi har tillgång till fysiskt på Moder Jord. Klicka här

Gudinnans Vita Flamma 
Maria Magdalena

Balansera upp din feminina energi, gäller även män eftersom vi har både maskulin och feminin energi. Gudinnans energi förmedlas av Den uppstigna Mästaren och Gudinnan Maria Magdalena. Klicka här

Nova Ljushealing

Nova Innehåller vår dimensions eteriska sol/månenergier, kristallenergier och Atlantisenergier. Valar och Delfiners läkande energier. Nova kan ge dig insikter och vägledning som gör att du kommer vidare i din utveckling. Klicka här

Memoria Healing

Väcker vårt minne
Högfrekvent energi som arbetar med sinnet/mentalkroppen. Den hjälper när vi förträngt svåra upplevelser och kan hjälpa till med insikter om den egna situationen. Klicka här