Välkommen till Sonja & Dag
Våra healingkurser på distans

Meipharos intention är att ta fram insikter, healing och medvetenhet som gör att vi börjar ifrågasätta oss själva hur vi lever våra liv och allt runt omkring oss. Det gör att vi upptäcker och kommer till nya insikter. MP finns i 3 steg. Klicka här.

Nova Innehåller vår dimensions sol och månenergier, kristallenergier. Atlantisenergier. Valar och Delfiners läkande energier. Energierna i Nova Ljushealing är sammansatta på ett sätt som hjälper dig med vägledning och insikter. Klicka här

Energin förmedlas av Mästaren Maria Magdalena som balanserar upp din feminina energi, oavsett om du är man eller kvinna. Det är den Moderliga Vita Ljusets Flamma och den feminina (magnetiska) energin denna healingmetod innehåller och utgår ifrån. Sananda är ett stöd med den (elektriska) maskulina energin och lyfter den moderliga feminina energin. Klicka här

Den villkorslösa Kärleken, Kristallint ljus - Kristusljuset/flamman och den maskulina Kristusenergin kommer att spegla dig i ditt andliga och personliga arbete. Den feminina Gudinnan Maria Magdalenas energi kommer att vara den vårdande, omhändertagande och stödjande vid healing och under processerna som du går igenom. Klicka här

Alpoda har en egen frekvens som är helt anpassad till alla djur, träd, växter, stenar, devor, knytt och andra väsen, även Moder Jord. Ej människor. Det är därför Alpoda fungerar så bra, den öppnar upp för alla djurens och växternas behov. Alpoda Healing är varm, harmonisk och kärleksfull. Klicka här

En kurs med fokus på andlig & personlig utveckling med 95 utvalda Ädelstenar & Kristallers energier. Kristallerna hjälper och stödjer oss när vi vill utvecklas andligt och personligt. Klicka här

Högfrekvent energi som arbetar med sinnet/mentalkroppen. Den hjälper när vi förträngt svåra upplevelser och kan hjälpa till med insikter om den egna situationen. Klicka här

Anemon innehåller helande energier från alla läkeväxter från hela spectrat av det gudomliga apotek som vi har tillgång till på Moder Jord. Växternas eteriska energier bistår på många olika plan- fysiskt, psykiskt, emotionellt och mentalt (tankar), även personligt och andligt/själsligt. Klicka här

Guds Kärleks Nåd är till för alla, oavsett vad du har för tro, det är en önskan om att ge människan ett starkt "verktyg" för att de ska gå framåt i sin personliga utveckling och andliga växt. Det är en gyllene bro mellan himmelen och jorden när du tar emot initieringarna. Nåden följer dig i livet. Klicka här

Den Violetta Flamman är ett högfrekvent andligt ljus som har används av andliga sökare i tusentals år. Det är verkligen en kraftfull och andligt renande metod. Aktuell i just denna tid som är Vattumannens tidsålder (Den gyllene tidsåldern) och i uppstigningen som vi befinner oss i nu. Klicka här

Meridian Flush är en av de enklaste och mest kraftfulla helande verktyg vi har fått för att transformera och bli fria från blockeringar. Meridian Flush cirkulerar i hela kroppen och för in livsenergi till vitala organ. Alltså en energirensning som helar och spolar hela ditt Meridiansystem. Klicka här 

Här finns fler healingkurser. Kundalini Reiki grund & Kundalini Reiki Master - Gold Reiki - Purple Reiki - Imara Reiki.
Eterisk Kristall Healing - Full Spectrum Healing.
Månljus Healing - 
Solljus Healing. Klicka här

 

Läs innan köp av våra kurser & tjänster. Klicka här.

Här är våra klienter & elevers upplevelser. Klicka här.

 

Här hittar du våra andliga artiklar. Klicka här

Här är våra länkar. Klicka här

Healingkurs. Healingutbildning. Reiki kurs. Kundalini Reiki, Gudinnehealing, Gudinne healing. Gudinnehealing. Healingkurser. Maria Magdalena Healing.