Alpoda Healing för djur och växtriket är kanaliserad 2007 av Sonja och Dag Lindlöf.

Är du djurägare och älskar dina djur villkorslöst och/eller bara älskar djur generellt? Känner du att du vill hjälpa tama likväl som vilda djur men inte vet hur. Det finns hjälp energimässigt genom denna healingmetod och teknik. Man kan ge healing till alla djur över hela världen – avstånd hindrar inte. Blir du lite nyfiken på detta erbjudande och överväger att på allvar att utbilda dig i denna healingmetod?! Är du dessutom djurkommunikatör så har du ett utomordentligt komplement i att kunna ge healing samtidigt när så krävs. Inte att förglömma alla växter och moder Jord som du kan ge healing till.

Pris 1800kr

 • Ingen förkunskap behövs.
 • Det är 1 initiering i Alpoda
 • Distanskurs. Du läser hemma i lugn och ro.
 • Kurstiden är 6 veckor.
 • Du får diplom efter godkänd kurs.
 • Du får initiera och lära ut metoden.
 • Du får kursmanualen via mail innehållande veckoövningar.
 • Alpoda har en symbol och den står för styrka/balans/harmoni.
Alpoda Healing för djurpratare
En utmärkt healingmetod och extra hjälp för t.ex. den som redan är “djurpratare” att använda i kombination! Likaså för den som jobbar med djurmassage m.m. Alpoda Healing är en stark djurhealing metod.

Avläs lättare med Alpoda Healing
När du helar med Alpoda så avläser du lättare vad du behöver göra under en healingsession - du kanske märker att du får lättare kontakt med djuret både på ett fysiskt, känslomässigt och telepatiskt plan och likaså med växter och övrigt/övriga som du healar till. Du får lättare att förstå både djurens, växters (och de övriga som nämnts) behov när du helar till dem.
 • Alpoda Healing är en djurhealing och växthealingmetod. Du helar kraftfullt till alla djur, hela växtriket och Moder Jord.
 • Du kan hela till olika arter av djur och växter - alltså till hela populationer. Glöm ej vattenlevande djur.
 • Du kan även initiera djur så att de i sin tur kan hela sin egen art.
 • Du kan hela och initiera platser i Alpoda.
 • Du kan initiera enskilda träd i Alpoda så att de kan hela och initiera sin egen art plus andra.
 • Det går hela till stora skogsområden, vattendrag, sjöar och allt som lever däri.
 • Du kan hela till Moder Jord och då är avsikten att ge endast himlakroppen healing - människor ska inte ingå!
 • Du kan även programmera vatten för olika ändamål.

Alpoda frekvens är anpassat till bara djur och växter
En ”enkel” stark och en djupgående helande energi. Alpoda healing är lite annorlunda sammansatt mot vad vi traditionellt är vana vid när det gäller healingenergier. Den är varm, harmonisk och kärleksfull. Alpoda healing har en egen frekvens som är sammansatt och anpassad till djur, träd, växter, stenar, devor, knytt och andra väsen. Därför fungerar Alpoda så bra på djur, den öppnar upp för djurens och övrigt nämnda behov. Alpoda Healing är inte till för att hela människor!

Välkommen.

All text och material tillhör Lindlöf's Akademi och är skyddat av Copyrightlagen ©


Alpoda Healing för djur & växter, djurhealing metod,, djur healing, växthealing, healingkurs, healingkurs  distans, healingutbildning, djurkommunikation  kurs, distanskurs healing, Alpoda djurhealing, djurhealing,  moder jord