Andlighet och Gud

Gud är verklig för mig. För mig är inte Gud trams, en overklighet eller något som jag plockar fram när det är dags för att vara andlig eller när jag gör andliga göromål. Gud är ständigt närvarande i allt jag gör. Även mina Guider, vägledare och skyddsänglar är med mig, dom ser allt jag gör i mitt liv, gott eller ont. Jag kan inte vid något tillfälle koppla bort det andliga, inte ens i mitt fysiska liv. Det går inte att separera det fysiska från det andliga, allt hör ihop.

Jag har fri vilja att välja det jag önskar. Vad vill jag då göra med mitt liv? Vill jag vara en kanal för ljuset? Eftersom allt jag gör, tänker, sänder ut vägs i en vågskål, då önskar jag att det positiva ska växa, inte det negativa. Det är därför jag renar mig från allt jag får upp i den takt jag klarar av. Det sporrar mig att göra mer gott och att tänka att Gud alltid är med mig. Så ser min sanning ut även om jag inte kan leva den fullt ut ännu. Man jag jobbar på det.

Dag Lindlöf. 31 Juli 2019
Lindlöf's Akademi - För utveckling och befrielse.