Guds Kärleks Nåd


Guds Kärleks Nåd är kanaliserad av Sonja & Dag Lindlöf 2007

Guds Kärleks Nåd innehåller tre initieringar. Dessa initieringar är till för alla som söker 
och vill ha en stark andlig utveckling i sitt liv. Initieringarna får dig att öppna upp, inte bara för din andliga utveckling, utan också för att öppna ditt hjärta så du lättare finner den sanning du söker.

Det är en gyllene bro mellan jorden och himmelen när du tar emot initieringarna. Dessa initieringar är personliga. Det är därför initieringarna gör mycket för alla och går till var och ens personliga behov. Initieringarna kan hjälpa dig med det som fattas eller saknas i ditt liv. Guds Kärleks Nåd är till för dom som söker och vill ha en påtaglig andlig utveckling. Du får hjälp att öppna ditt hjärta för ljuset och kärleken som redan finns i dig och i varje människa! Genom Guds Kärleks Nåd så kan du få insikter och vägledning för att nå din högsta potential i din andliga utveckling.

Pris 900kr
  • Ingen förkunskap behövs.
  • Guds Kärleks Nåd har 3 initieringar. Det ska gå 7 dagar mellan initieringarna.
  • Initieringarna kan man ge fysiskt eller på distans.
  • Det är initieringarna som man får som hjälper till och utvecklar dig fram till ett mycket andligare och kärleksfullare liv.
  • Du blir initierad i en Mästarsymbol.
  • Du får ett Diplom efter initieringarna.
  • Du kan initiera andra i "Guds Kärleks Nåd" när du mottagit initieringarna och gått igenom utrensningarna
Den Andliga världen säger att dessa initieringar är mycket viktiga för alla människor som söker sanningen. Guds Kärleks Nåd är till för alla, oavsett vad du har för tro. Guds Kärleks Nåd lyser upp den andliga väg du ska gå. Du kan få upplevelser och budskap när du som bäst behöver det. Nåden i initieringarna är att de hjälper dig med det som inte är bra för dig eller någon annan. Exempelvis om du i detta eller tidigare liv gjort något (karma) som inte är bra eller upplevt något traumatiskt. Då kan en nåd ske, enbart Gud vet om du kan få nåd. Det är Gud som ger nåden, ingen annan kan. Du ger ett löfte till Gud när du tar emot initieringarna. Du ger ett löfte om trohet och du går igenom en förlåtelseprocess.

Välkommen!


All text och material tillhör Lindlöf's Akademi och är skyddat av Copyrightlagen ©

Guds Kärleks Nåd, Nådens Ängel Orpheus och Nåden, tre initieringar, Trauma, Andlig Utveckling, Healingkurs, Återställande Mästarsymbolen, Skapelsens himmel och herraväldena, gyllene bro mellan jorden och himmelen, Healingutbildning, distanskurs healing, Karma Healing, Helige Ande, Reiki, healingkurs distans.