Hur våra kurser skapas


 I våra kurser står angivet när vi fått till oss den helande energin och när vi givit ut kursen - detta är anledningen till att man eventuellt kan fundera över det långa tidsperspektivet mellan kanaliseringen, grundandet och utgivningsår.
 
Själva kursen behöver inte vara komplicerad och svår att lära sig för andra, eftersom vi delger det som är nödvändigt att veta och därefter klarar eleven att arbeta med de verktyg och tekniker som kursen tillhandahåller. Vi har då med andra ord gjort ”grovjobbet” för hela konceptet som hjälper andra att ta sig framåt i sin andliga och personliga utveckling lite lättare.
 
Koder
*Våra kursmanualer är kodade genom vårt gemensamma Högre Jag - vilket innebär att där finns energikoder som alla elever ska ha tillgång till - de är viktiga för individens egen danande utveckling. 
 
Processen - hur vi grundar och skapar
Våra egna kurser där vi kanaliserat helande energier börjar oftast med en klar och kraftfull tanke och känsla. Vi lyssnar på budskapet och därefter börjar en lång väg till färdig kurs. Vi får under resans gång till oss kunskap, tips och teknik att testa och utvärdera. Det innebär att vi själva går igenom energiernas egenskaper och vad de står för och som belyser det vi ska genomgå - alltså, vi möter då allt det som vi har med oss av skuggsidor och mörker som den specifika energin inte kan "acceptera" i människan. Det är också vad varje människa har med sig i varje ny inkarnation på olika nivåer - allt utifrån vad man har bestämt att ta hand om i detta livet och vad man har i sitt bagage. Vi är alla lika - alla skapar och har energiblockeringar, mönster, begränsningar och hinder som vi själva alltid skapat utifrån händelser, tankar och känslor- både i detta och från tidigare liv - dessa sitter som cellminnen som aktiveras när koderna aktiveras av själen och guider. Då är det gott att ha healingverktyg att ta till som självhjälp i dessa processer.
 
När vi använder de helande energierna så startar processer i oss och vi kan med hjälp av den frigöra och läka ut ett cellminne, trauma etc. Den helande energin belyser de mönster, hinder, begränsningar, olater, blockeringar och trauman som ligger dolda inom oss, eftersom man har förträngt eller inte vill kännas vid dem - vilket leder till att man måste se dem för att kunna frigöra sig och transformera det som begränsat tidigare.
 
När det gäller svåra trauman så kan det ta ganska lång tid (många år) eftersom de innehåller flera lager av känslor att se på och ta hand om. Ibland kan det innebära att man är helt känslomässigt avstängd och då tar det tid att öppna hjärtat för att komma vidare på sin resa.
 
De kraftfullaste andligt & personligt utvecklande kurserna
De kurser som är mest avancerade och mest utvecklande och till hjälp i uppstigningen är Meipharos Healing som vi fick till oss 2006 när vår Twinflame-utveckling startade på allvar– vilket innebär att vi är motpoler likt Yin & Yang som även triggar saker som vi behöver läka och på detta sätt kan vi hjälpa andra på sin väg genom uppstigningen till högre medvetenhet. Även Gudinnans Vita Flamma och KristusFlamman - Vägen till självkärlek som är Twinflame-kurser är mycket andligt och personligt utvecklande. Våra övriga kurser är naturligtvis också mycket andligt och personligt utvecklande och kraftfullt stödjande i processerna.
 
Lindlöf's Akademi - För utveckling och befrielse.
All kärlek Sonja & Dag