Mitt inre arbete

Jag tror att vi alla har bestämt våra liv i stora drag. Alla gör det de ska göra just nu. Allt vi går igenom får oss att utvecklas framåt dit vi ska. Jag förstår att vi måste göra våra misstag, det är det vi lär oss av. Men eftersom jag inte vet vad andra har bestämt i sitt liv så kan jag inte döma någon och säga att det gör fel. Jag vill inte ”tycka” någonting då det egentligen betyder att jag värderar. Jag vill tro gott om andra människor och värdera dem för den man är, inte för det de gör eller inte gör. Vi alla gör misstag tills vi inser/förstår att det finns ett kärleksfullare förhållningssätt.

Jag inser att jag själv inte är helt fri från att tycka, därför är mitt mål att få mer förståelse, insikter och kunskap så jag kan se allt ur ett högre kärleksfullare perspektiv. Allt har en mening, ett större syfte. Det gäller att vara vaksam på mig själv och välja en mer positivare syn. Vidare så vill jag acceptera att andra är precis där de är just nu, vart ska de annars vara? Det känns bättre för mig att acceptera än att lägga energi på det jag inte kan påverka. Det enda jag kan påverka är mig själv och mitt inre, då följer även det yttre med som en spegel.

Jag arbetar precis som de 7 intentionerna säger i Meipharos Healing
Dag Lindlöf. 21 Augusti 2019
Lindlöf's Akademi - För utveckling och befrielse.