Sonjas tjänster


HEALING MED OLIKA METODER

Priset är 1000 kr. Telefonsamtal ingår om så önskas.

Jag erbjuder healing med de metoder som lärs ut som kurser. Det är en stor samling av olika helande energier och med olika specifika egenskaper. En del är allomfattande och tar hela spektrat av vad man behöver för att få en komplett healingsession. Andra har en specifik egenskap och arbetar då ytterst med den egenskapen - vilken kan vara t.ex känslor. Energierna är intelligenta och har ett medvetande eftersom de kommer från mycket höga frekvenser som Gud/källan, det betyder att de arbetar på det som är i prioritet och söker upp det område som mest behöver helas just nu.


Öppna & frigör Din Hjärtmur
Pris 888 kr/session

En helande teknik där jag öppnar hjärtmuren (Tekniken är från Emotionkoden & jag arbetar även med Kroppskoden).
En mycket viktig del när man påbörjar sin andliga och personliga resa är att frigöra hjärtmurens blockeringar, derefter blir det lättare att ta hand om blockeringar när den är frigjord. *Vi har lager på lager som måste frigöras så det kan behövas flera sessioner med några dagar eller någon/några vecka/veckors mellanrum för att frigöra hela hjärtmuren - ibland får man vänta in sig själv. Allt är individuellt utifrån vem vi är och vad vi har med oss i bagaget sas. Vi kan frigöra några emotioner åt gången eftersom vi också ska processa det som frigörs.

De flesta människor på våra breddgrader bär på en sådan mur eftersom vi inte tillåter oss eller fått möjlighet att känna våra känslor fullt ut i olika sammanhang, utan vi sätter dem åt sidan eller stänger till hjärtat. Detta sker när vi är med om olika traumatiska saker i livet, såsom övergrepp, svek, skilsmässa, oskyldigt anklagad, mobbing och mycket, mycket mer. Då sker det som man inte vill, men som ändå gör det för att vi ska kunna fortsätta leva och/eller för att kunna ta “ansvar” för vår existens fortsättningsvis. Detta resulterar i blockerad energi i känslokroppen och sätter sig i och runt hjärtat. Hjärtat är för övrigt det mest intelligenta inre organet som vi har.

Du kommer få ett skriftligt svar om vilka instängda emotioner du har och varifrån de kommer när det krävs att veta det. Du kommer även att få veta vilka organ för övrigt där dessa känslor sätter sig. Det kan vara ärvda emotioner i släktledet, men även från tidigare liv eller detta livet som vi arbetar med.

Tvillingflammahealing. Fast Pris - 1000 kr.

Utgår alltid utifrån vår inre kunskap och Högre Jaget
Det är ingen kanaliserad ”metod” utan helandet kommer genom oss och Högre Jaget och ytterst vårt "ÖverHögreJag" som är ett och samma för oss. Vi är Tvillingflammor och är likt Yin och Yang och kompletterar därför varandra och samarbetar genom våra specifika kunskaper.
Det är en transformationshealing som hjälper dig med sådant som Du behöver släppa för att stiga i frekvens och höja ditt medvetande - allt sker helt individuellt och utifrån det som Du är mogen att släppa. Räkna med att känslominnen kommer upp för bearbetning och transformation och utrensningar förekommer som med all annan healing.

Energierna kan upplevas som kraftfulla men även mycket mjuka och subtila och oavsett hur Du upplever sessionen så får man alltid det helande som är i prioritet just nu för dig att bli hjälpt med. Du fylls med ljus och kärleksfulla energier. Balanseras och jordas under hela processen och i avslutande skede.


Välkommen med din beställning
Sonja Lindlöf
Healer, andlig och personlig vägledare genom uppstigningen och i den gyllene nya tiden.