Sonjas tjänster


HEALING MED OLIKA METODER

Pris 1000 kr. Telefonsamtal ingår om så önskas.

Jag erbjuder healing med de metoder som lärs ut som kurser. Det är en stor samling av olika helande energier och med olika specifika egenskaper. En del är allomfattande och tar hela spektrat av vad man behöver för att få en komplett healingsession. Andra har en specifik egenskap och arbetar då ytterst med den egenskapen - vilken kan vara t.ex känslor. Energierna är intelligenta och har ett medvetande eftersom de kommer från mycket höga frekvenser som Gud/källan, det betyder att de arbetar på det som är i prioritet och söker upp det område som mest behöver helas just nu.


Öppna & frigör Din Hjärtmur
Pris 1200 kr/session

En helande teknik där jag öppnar hjärtmuren (Tekniken är från Emotionkoden & jag arbetar även med Kroppskoden).
En mycket viktig del är att frigöra hjärtmurens blockeringar, därefter blir det lättare att ta hand om övriga blockeringar när den är frigjord. *Vi har lager på lager som måste frigöras så det kan behövas flera sessioner med några dagar/ vecka/veckors mellanrum för att frigöra hela hjärtmuren - ibland får man vänta in sig själv. Allt är individuellt utifrån vem vi är och vad vi har med oss i bagaget sas. Vi kan frigöra några emotioner åt gången eftersom vi också ska processa det som frigörs.

De flesta människor på våra breddgrader bär på en sådan mur eftersom vi inte tillåter oss eller fått en möjlighet att känna våra känslor fullt ut i olika sammanhang, utan vi sätter dem åt sidan eller stänger till hjärtat. Detta sker när vi är med om olika traumatiska saker i livet, såsom övergrepp, svek, skilsmässa, oskyldigt anklagad, mobbing och mycket, mycket mer. 
Då sker det som man inte vill, men som ändå gör det för att vi ska kunna fortsätta leva och/eller för att kunna ta “ansvar” för vår existens fortsättningsvis. Detta resulterar i blockerad energi i känslokroppen och sätter sig i och runt hjärtat. Hjärtat är för övrigt det mest intelligenta inre organet som vi har.

Du kommer få ett skriftligt svar om vilka instängda emotioner du har och varifrån de kommer när det krävs att veta det. Du kommer även att få veta vilka organ för övrigt där dessa känslor sätter sig. Det kan vara ärvda emotioner i släktledet, men även från tidigare liv eller detta livet som vi arbetar med.

Återställa kontaktstörningar i kommunikationen mellan Själen, Kroppen & Kroppen, Själen. 
Pris 1100 kr 


Vi kan alla ha kontaktstörningar i kommunikationen mellan själ och kropp och även tvärt om. Det sker av olika anledningar och gör att vi inte alltid mår så bra som vi borde göra. Brist på kommunikation leder till problem.

Ibland så kan själen befinna sig utanför kroppen, vilket sker vid svårare trauman. Separationen är inte en fullkomlig separation (det sker när vi lämnar vår fysiska kropp och inkarnationen) utan är en partiell sådan, själen har förirrat sig någonstans utanför kroppen.


(Vi kan även lämna olika själsdelar på andra platser och tidslinjer, detta sker oftast när vi ger av hela vårt hjärta och själ och engagerar oss i andra människor för att de ska ha det bra och må bra. Det betyder att vi tappar oss själva på vägen och andra tar vår energi så pass mycket att dessa skapar entiteter som tar plats i oss och påverkar oss. Jag Sonja har erfarenhet av detta från tidigare liv. OBS! Det är inte detta jag hjälper till med i dessa fallen, ville bara nämna det eftersom det kan vara intressant att veta).


Det jag kan hjälpa till med är att identifiera en separation och återställa kontakten åt båda hållen. Man kan även ta reda på hur många procent själen är i kontakt med kroppen vid en partiell separation. Exempelvis när har du ont i någon del av din kropp så kan detta vara brist på kontakt i kommunikation mellan kroppen och själen och/eller tvärt om.Tvillingflammahealing. Fast Pris - 1000 kr.

Utgår alltid utifrån vår inre kunskap och Högre Jaget
Det är ingen kanaliserad ”metod” utan helandet kommer genom oss och Högre Jaget och ytterst vårt "ÖverHögreJag" som är ett och samma för oss. Vi är Tvillingflammor och är likt Yin och Yang och kompletterar därför varandra och samarbetar genom våra specifika kunskaper.
Det är en transformationshealing som hjälper dig med sådant som Du behöver släppa för att stiga i frekvens och höja ditt medvetande - allt sker helt individuellt och utifrån det som Du är mogen att släppa. Räkna med att känslominnen kommer upp för bearbetning och transformation och utrensningar förekommer som med all annan healing.

Energierna kan upplevas som kraftfulla men även mycket mjuka och subtila och oavsett hur Du upplever sessionen så får man alltid det helande som är i prioritet just nu för dig att bli hjälpt med. Du fylls med ljus och kärleksfulla energier. Balanseras och jordas under hela processen och i avslutande skede.


Välkommen med din beställning
Sonja Lindlöf
Healer, andlig och personlig vägledare genom uppstigningen och i den gyllene nya tiden.